Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Przedstawiamy zalecenia dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych, które powstały na podstawie badań klinicznych prowadzonych w ramach projektu Dzieciństwo bez próchnicy. Badania wykonano w okresie styczeń-marzec 2017 r. w dwóch dużych miastach Polski, jednym znajdującym się w zachodniej części kraju - Poznań (województwo wielkopolskie) oraz drugim w północno-wschodniej Polsce - Białystok (województwo podlaskie). Objęły one populację osób niepełnosprawnych i/lub z chorobami przewlekłymi, w wieku rozwojowym, uczęszczających do placówek nauczania i wychowania (przedszkola i szkoły), stowarzyszenia, a także znajdujących się na oddziale rehabilitacji. Podobnie badania kwestionariuszowe przeprowadzono w wymienionych instytucjach wśród rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców.

Opracowania zaleceń dokonała prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth. Rekomendacje obejmują charakterystykę stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne, przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością i rekomendacje działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę sytuacji.

Plik dostępny jest tu oraz w zakładce ABC Higieny.

Aktualności
Wyniki rekrutacji w województwie śląskim

Przedstawiamy listy rankingowe z kolejnego naboru przedszkoli w ramach edukacji pośredniej województwie śląskim więcej >

Konkurs plastyczny zakończony

Konkurs plastyczny zakończony więcej >

Wyniki rekrutacji województwo śląskie

więcej >

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Jeszcze tylko do 29 lutego 2016r. można przesyłać do Ministerstwa Zdrowia prace na konkurs plastyczny dla przedszkolaków więcej >

Szkolenia_luty 2016

więcej >

Zapraszamy wydawców czasopism dla rodziców dzieci do składania ofert

Zapraszamy wydawców czasopism dla rodziców dzieci do składania ofert więcej >

Obowiązujące w Polsce rekomendacje PTSD

więcej >

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych w Łodzi

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych w Łodzi więcej >

Wyniki rekrutacji w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Wyniki rekrutacji w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim więcej >

Wyniki rekrutacji w województwie opolskim

Wyniki rekrutacji w województwie opolskim więcej >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION